Social hållbarhet formar staden

 För Familjebostäder i Göteborg handlar hållbarhet inte bara om energibesparingar och miljövänliga material. Genom dialog med de boende och möjlighet till praktikplatser under byggprojekt skapar man också social hållbarhet i sina bostadsområden.– En typ av social hållbarhet är att området ska upplevas som tryggt och trivsamt så att folk vill bo kvar och inte flytta […]

Bostadsbristen hotar både tillväxt och välfärd i Göteborg

Tillgången till bra bostäder är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och den nuvarande bostadsbristen i Göteborg innebär ett hinder för både tillväxt, integration och välfärd.

Här byggs framtidens hållbara boende

Bostadsprojektet brf Viva förvandlar forskning till bostäder och skapar en helt ny form av hållbart boende.