Fjällkommuner på frammarsch

I och med en allt snabbare urbanisering har landsbygden på många håll i Sverige en stor utmaning med minskad attraktionskraft, avfolkning och därmed även sjunkande skatteunderlag för redan utsatta kommuner. Norrlands inland är inte undantaget. Men på vissa håll kan man skymta en positiv trend, exempelvis i vissa av landets fjällkommuner.

Social hållbarhet formar staden

 För Familjebostäder i Göteborg handlar hållbarhet inte bara om energibesparingar och miljövänliga material. Genom dialog med de boende och möjlighet till praktikplatser under byggprojekt skapar man också social hållbarhet i sina bostadsområden.– En typ av social hållbarhet är att området ska upplevas som tryggt och trivsamt så att folk vill bo kvar och inte flytta […]

Bostadsbristen hotar både tillväxt och välfärd i Göteborg

Tillgången till bra bostäder är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och den nuvarande bostadsbristen i Göteborg innebär ett hinder för både tillväxt, integration och välfärd.

Här byggs framtidens hållbara boende

Bostadsprojektet brf Viva förvandlar forskning till bostäder och skapar en helt ny form av hållbart boende.