Social hållbarhet formar staden För Familjebostäder i Göteborg handlar hållbarhet inte bara om energibesparingar och miljövänliga material. Genom dialog med de boende och möjlighet till praktikplatser under byggprojekt skapar man också social hållbarhet i sina bostadsområden.

Katrin Amgarth, marknadschef påFamiljebostäder i Göteborg.

– En typ av social hållbarhet är att området ska upplevas som tryggt och trivsamt så att folk vill bo kvar och inte flytta därifrån. För att skapa den känslan är det bland annat viktigt att under utveckling av olika områden bjuda in till delaktighet och engagemang genom att lyssna på de boende och ta hänsyn till deras behov. Dessutom försöker vi alltid skapa fler arbetstillfällen, berättar Katrin Amgarth, marknadschef på Familjebostäder.

Att skapa delaktighet har varit en central del av Familjebostäders arbetssätt ända sedan starten på 1950-talet. Då handlade det om att köpa landshövdingehus och renovera alla lägenheter, ca 7000 till antalet. Idag är arbetet med boendedialog fortfarande centralt. Ett exempel på detta är utvecklingen av ett helt nytt bostadsområde - Nya Hovås.

– Det ligger i en av de mest eftertraktade stadsdelarna i Göteborg där det i stort sett endast finns radhus och villor. Planen var att bygga många lägenheter, ca 1 300, vilket innebar att en tidig dialog lokalt var avgörande. Att bjuda in alla intresserade till att delta i planeringen och att de, innan allt var klart, skulle kunna lämna in synpunkter och idéer, säger Katrin Amgarth och fortsätter:

– I Nya Hovås startades arbetet upp med en ”Tycka-till-kampanj”. Den handlade om att med några enkla frågor ta reda på vilken service och butiksutbud man saknar i området och hur de framtida bostäderna borde se ut. Kampanjen resulterade i över 8 000 idéer och önskemål. Det hölls också kontinuerliga möten med både närboende, politiker och företagare där vi diskuterade idéer, tankar och planer för området. Vår öppna dialog vann respekt både bland de boende i närområdet, politiker och tjänstemän.

»Det här projektet har gett avtryck i hela Göteborg där man ser det här projektet som ett föredöme i hur man ska arbeta«

Läs mer om projektet Nya Hovås här.

– Det har varit oerhört givande och resulterat i att planerna gick igenom mycket snabbare. Totalt blev det tre överklaganden. Det är ett kvitto på hur rätt vårt arbetssätt är och hur viktigt det är att tidigt involvera alla berörda. Att inte vara rädd för en öppen och ärlig process. Jag skulle vilja säga att det här projektet har gett avtryck i hela Göteborg där man ser det här projektet som ett föredöme i hur man ska arbeta. Nu har byggnationen påbörjats, allt kommer att vara klart runt 2020-2021. Och det finns fortfarande mycket att prata om, stämma av, så dialogen fortsätter.

Dialog även vid renovering

Dialogen spelar också en viktig roll när det gäller att rusta upp och renovera befintliga områden. I Bergsjön i östra Göteborg har Familjebostäder flera exempel på hur man säkerställer att de boende inkluderas i utvecklingen av deras bostadsområden.

– Att ha en trivsam och trygg bostad är något av de viktigaste i människors liv. Därför är det mycket viktigt att involvera våra hyresgäster inför förändringar i deras hus och lägenhet, förklarar Katrin Amgarth.

Familjebostäder står nu också inför ett större förändringsarbete i Bergsjön. I den västra delen, Gärdsås, har man lyssnat på sina befintliga hyresgäster när det gäller renovering. Man har både gjort en marknadsundersökning, ringt och ställt frågor, samt knackat på hos de boende för att ställa några enkla frågor.

–Vi arbetar nu vidare med att hitta lösningar som passar både hyresgäster och fastigheterna. Och arbetet kommer att fortsätta med stor delaktighet från de boende. Och då handlar det inte bara om hur man renoverar eller bygger nytt. Det kommer även att handla om frågor som sysselsättning, företagsetableringar och sociala åtgärder för att skapa ett ännu mer trivsamt område.

Läs mer om Familjebostäders hållbarhetsarbete.

»Många i Bergsjön står tyvärr utanför den ordinarie arbetsmarknaden, så allt vi kan bidra med för att skapa fler arbetstillfällen är bra«

Praktikplatser ger nya möjligheter

Ytterligare en aspekt av Familjebostäders arbete med social hållbarhet kan man se i deras planer för renovering på Tellusgatan i Bergsjön. Som en del av upphandlingen har man avtalat att 19 personer i området ska få praktik- och lärlingstjänster under renoveringen. På så vis blir renoveringen också en möjlighet för några av de boende att hitta en väg in på arbetsmarknaden.

– Många i Bergsjön står tyvärr utanför den ordinarie arbetsmarknaden, så allt vi kan bidra med för att skapa fler arbetstillfällen är bra, säger Katrin Amgarth, Familjebostäder i Göteborg.

Presenteras av

 

Familjebostäder äger och förvaltar 18 000 lägenheter i Göteborg. All nyproduktion är Svanenmärkt och husen är rökfria. Allt för att skapa en hälsosam boendemiljö. Uthyrning av samtliga lediga lägenheter går via Boplats Göteborg.

Läs mer om oss på familjebostader.se

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Redaktionen