Äldreomsorg i framkantHaninge kommun har insett att det krävs förändringsarbete, höjd kompetensutveckling hos personalen och att individen sätts i centrum för att driva bra äldreomsorg. Kontinuerligt förbättringsarbete och kompetensutveckling av de anställda ska hjälpa till att skapa en äldrevård i absolut framkant där individen sätts i centrum. 

 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för äldreomsorgen har Haninge kommun satsat mycket på förbättringsarbeten. Kommunen är till exempel bland de första i Sverige att arbeta med konceptet Kravmärkt Yrkesroll (KY), ett koncept som togs fram av undersköterskor och vårdbiträden redan 2010.  Syftet med konceptet är att säkerställa att de som arbetar inom äldreomsorgen alltid ska ha rätt kompetens. 

– Med KY får vi hjälp att se vad det är för kompetens vår personal behöver och som i förlängningen kan förbättra hela vår äldreomsorg. Valideringen, som bygger på 6 yrkeskrav och 200 kriterier, gör det även möjligt för oss att rekrytera relativt oerfaren personal, då vi snabbt kan se till så att varje individ tillförs den kompetens de saknar. KY ger oss också en stor möjlighet att ta in nyanlända för parallell kompetensutveckling med SFI-utbildningen, förklarar Ewa Kardell, förvaltningschef för äldreomsorgen Haninge kommun. 

För att utöka medborgardialogen och få med de äldres åsikter i förändringsarbetet arbetar äldreomsorgen i Haninge sedan en tidäven med så kallade Framtidsgrupper.

– Grundidén är att det ska vara en mötesplats för personal och de äldre. De som medverkar får möjlighet att sprida sin unika erfarenhet och blir ett bollplank och referensgrupp för vårt förändringsarbete. Framtidsgrupperna har bland annat gett oss underlag för förbättring av hemsidan och våra träffpunkter ute i kommunen, säger Ewa Kardell.

Certifiering lyfter kvaliteten
Haninge kommun har dessutom inlett ett certifieringsarbete som utgår från Socialstyrelsen ”Svensk Standard 2015 för vård- och omsorgsboende”. Tanken med certifieringen är att uppnå absolut högsta kvalitet på alla boenden i Haninge.

– Under våren har vi påbörjat certifieringen på ett av våra boenden. Målet är att alla våra boenden ska vara certifierade, och vi räknar med att certifieringen av det första boendet tar ca tre år. Själva arbetet går ut på att sätta individen i centrum. Vi har tillsammans med personalen valt ut några områden att börja med, bland annat mat och måltidssituation samt psykisk ohälsa. Redan nu har vi börjat använda oss av BPSD-register, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, säger Marzieh Etaati, avdelningschef vård- och omsorgsboende och fortsätter:

– Vi ser också att vi kan förbättra livssituationen för den äldre med alternativ till medicin, som exempelvis olika aktiviteter. Förändringsarbetet går bra, mycket tack vare den uppbyggda kompetens som finns i systemet. Vi har redan märkt att både personal, de äldre och dess anhöriga känner sig mer nöjda och delaktiga.

Ett annat prioriterat område i Haninge är det arbete som rör hot och våld i nära relationer hos de äldre.

– Vi insåg att det var ett verkligt problem bland äldre och deras nära anhöriga. Det kunde vara allt från psykiskt/fysiskt våld och försummelse till sexuellt våld. Det här är något som vi velat bli bättre på att hantera. Idag har vi byggt upp riktlinjer för hur vi ska agera när vi ser sådant som inte bör ske mellan anhöriga. Det är viktigt att vi inte blundar utan visar att vi är medvetna om problemet, säger äldrelotsen Ewa Ahlström.

Haninge äldreomsorg arbetar systematiskt med att kunna förebygga och skjuta upp vårdbehov genom hälsofrämjande och förebyggande insatser.

När man väl är i behov av omvårdnad ska dessa vara individcentrerade och av högsta kvalitet. Individen ska erbjudas inflytande över sin omsorg och känna trygghet.

Presenteras av

 

Haninge kommun inför matkasse!

I ett samarbete med Lidköpings kommun införs nu test på matkasse till de äldre. Ett projekt för att ge större matglädje och ökad gemenskap vid måltiderna. Personalen tillagar en måltid, av kassens ingredienser, på plats hos den äldre.

Läs mer på:

www.haninge.se

(Visited 22 times, 1 visits today)
Redaktionen