Bostadsbristen hotar både tillväxt och välfärd i GöteborgTillgången till bra bostäder är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och den nuvarande bostadsbristen i Göteborg innebär ett hinder för både tillväxt, integration och välfärd. Därför vill Hyresgästföreningen se fler politiska initiativ som får fart på byggandet och ger alla möjlighet till ett bra boende.

– Bostadsfrågan är en del av välfärdspolitiken och det är så man måste prata om den. Om du inte vet om du kan bo kvar i din lägenhet eller vet var du ska bo nästa månad så medför det en stor otrygghet. Och är det någonting som samhället behöver nu så är det trygga invånare och trygga bostadsområden, säger Anna Lönn Lundbäck regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Enligt statistik från Hyresgästföreningen råder det idag bostadsbrist i mer än hälften av kommunerna i Västra Götaland, och i hela 94 % av kommunerna råder det brist på hyresrätter. För många blir lösningen att bo med osäkra tredjehandskontrakt, att bo i lägenheter man egentligen inte har råd med eller att helt enkelt stanna kvar där man är. 

Den nuvarande situationen skapar därmed inte bara otrygghet, utan utgör även ett hinder för både tillväxt och integrationen. Enligt Anna Lönn Lundbäck har politikerna därför ett ansvar att föra en poltik riktad mot att ge goda bostäder till alla. En sådan ”generell bostadspolitik” handlar alltså inte bara om att ge människor ett tak över huvudet, utan om  att skapa förutsättningar för ett hållbart och fungerande samhälle.

–  Bostäder är en viktigt kugge och en självklar del av tillväxten och välfärden. Den ska inte ryckas ut och vara något annat. Det hänger ihop med jobben eller att man kan söka studieplaster så bostäder är en del av samhällsutvecklingen och då måste man också se det som ett jätteviktigt verktyg när det gäller integration och hållbarhet. Att man faktiskt anstränger sig och vill bygga områden som är blandade, där människor med olika livssituation och behov kan bo i samma bostadsområde. Annars förstärker man en redan stor segregation bland bostadsområden, inte minst i Göteborg.

Anna Lönn Lundbäck.

Anna Lönn Lundbäck.

Kräver politiska initiativ

Att situationen nu blivit så allvarlig att den utgör ett hinder för både regionens tillväxt och integrationen tror Anna Lönn Lundbäck har flera skäl. Dels handlar det om ett trögt regelverk kring byggande som många vill förändra. Dessutom har Sverige bland de högsta byggpriserna i Europa vilket skapar ett stort hinder vid byggandet.

– Man kan tycka att det borde vara tvärtom. För dels finns det ju en efterfrågan utan dess like och det finns en väldigt god ekonomi, inte minst i de allmännyttiga bolagen runt om i Sverige. Plus att i Göteborgs kommun så äger kommunen själva nästan all mark, så man behöver inte heller slåss om det som man måste på många andra ställen, säger hon.

Även om det nu finns planer på att bygga nya bostäder i och runt Göteborg, oroar sig Anna Lönn Lundbäck för att det görs för lite och att man bygger fel. Många av de bostäder som faktiskt byggs ligger nämligen i en prisklass som är otillgänglig för de flesta och som inte motsvarar det stora behovet som finns på mindre och billigare lägenheter.

För att få rätsida på den här situationen vill Hyresgästföreningen nu se fler politiska initiativ för att ge alla möjlighet till ett bra boende. Det handlar både om rättvisare skatteregler, ökad konkurrens bland byggbolag och att rusta upp och ta hand om bostadsområden i våra förorter. Men huvudsaken är enligt Anna Lönn Lundbäck att politikerna måste se och ta ansvar för att bostaden inte är en konsumtionsvara. Den har en samhällsbärande roll. Bostadspolitiken måste även i fortsättningen bygga på en generell bostadspolitik och en allmännytta som är öppen för alla. 

Politiska röster som talar för marknadshyror och socialbostäder skapar inte ett gott samhälle och den här sammanhållande faktorn som ett samhälle behöver, för att människor ska mötas och få trygghet. Där är bostäderna ett jätteviktigt verktyg.

 
Presenteras av

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.

Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen organiserar drygt 71 000 bostadshyresgäster i Göteborgsregionen.

Läs mer på www.hyresgastforeningen.se

(Visited 17 times, 1 visits today)
Redaktionen