Göteborgs viktigaste infrastruktur byggs under jordenOavsett om de gör bankärenden på datorn, surfar i mobilen eller går till sjukhuset, så är Göteborgarna beroende av GothNets 150 mil långa fibernät. En dold infrastruktur som bygger framtidens samhälle.

GothNet äger och förvaltar Göteborgs stadsnät för data- och telekommunikation. Det innebär att man skapar den infrastruktur som får det digitala

Håkan Pernsved, marknadschef på Gothnet.

samhället att fungera. En roll som blivit allt mer kritisk i takt med den ökade digitaliseringen. När allt från bankärenden till hemtjänst och journalsystem blir digitala, ställer det stora krav på att infrastrukturen bakom fungerar felfritt.

– Gemene man har inte så mycket kunskap om arbetet som ligger bakom, men när det inte fungerar då får man höra det, säger Håkan Pernsved, marknadschef på GothNet, och skrattar.

En fråga om demokrati och samhällsekonomi

På GothNet arbetar man ständigt med att utveckla sitt nät för att så många som möjligt ska kunna ta del av det uppkopplade samhällets fördelar. På många sätt tycker Håkan Pernsved därför att tillgången till bredband är en demokratifråga. 

– Det är därför riksdagen och Post-och telestyrelsen tagit fram en bredbandsstrategi som går ut på att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s senast 2020. Västra Götalandsregionen har också satt ett mål i linje med regeringens och PTS mål. Men Göteborgs stad har inte fattat ett politiskt beslut om en bredbandsstrategi ännu, säger Håkan Pernsved.

På GothNet efterfrågar man nu en sådan strategi från politikerna, inte bara för att öka tillgången för medborgarna utan också för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Som ett exempel nämner Håkan Pernsved vården, där den åldrande befolkningen kommer innebära en stor belastning. För att hantera detta tror han att man måste satsa mer på den digitala infrastrukturen som möjliggör smarta e-tjänster för distansvård.

– Det lite det som driver mig, att man kan göra den här typen av saker. Sen kommer ju folk alltid behöva sjukhusvård men det är viktigt att använda resurserna på de som verkligen behöver dem, säger han.

En förutsättning för tillväxt

Ett modernt och välutvecklat fibernät handlar dock inte bara om att få nödvändiga samhällsfunktioner att fungera. Minst lika avgörande är det för att attrahera både företag och nya invånare som alla behöver en välfungerande infrastruktur för kommunikation.

Det kanske tydligaste exemplet på attraktionskraften i en bra uppkoppling är de stora evenemang i Göteborg som GothNet möjliggör. Oavsett om det gäller Volvo Ocean Race, Melodifestivalen eller Göteborgsvarvet så är ett stabilt nät en förutsättning för att arrangemanget ska fungera.

– När vi hade Volvo Ocean Race så hade vi ett eget nät för varje team. Så att de verkligen får tillgång till sina resurser, sina support-team och liknande. Vi möjliggör också att SVT kan sända Göteborgsvarvet varje år genom att de har dedikerade fiberpunkter så att de inte kopplar upp sig via mobilmaster. Vi har gjort det i många år så att vi vet att vi klarar av 50 000 besökare på ett litet område. Men visst är det ett stresstest, det är en otrolig belastning.

 

Presenteras av

 

GothNet är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Företaget äger och
driver Göteborgs stadsnät för data och telekommunikation. Bland kunderna finns Göteborgs Stad, mobiloperatörer, företag, fastighetsägare, polis, sjukhus och räddningstjänst.

Genom operatörerna når GothNets kraftfulla nät till över 1000 000 hushåll och 60 000 företag.

Läs mer på www.gothnet.se

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Redaktionen