Flexibilitet och innovation skapar framtidens vård och omsorg

Britt-Marie Börjesson och Maria Nilsson.

En mer flexibel omsorg som är öppen för nya idéer. Så ska Helsingborgs stad tackla vårdens stora framtidsutmaningar.

Med en stadigt åldrande befolkning står många svenska kommuner inför allt större belastningar för äldrevården. På Helsingborgs stad är man väl medvetna om den här utmaningen och att den inte är en avlägsen framtidsvision.

– Om vi tittar på demografin för Helsingborgs del så börjar ökningen rätt rejält från ungefär 2020. Så det är hög tid att börja förbereda sig nu och allra helst ska man redan ha börjat, säger Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg och fortsätter:

– Utmaningen ligger i två huvudsakliga delar. Det ena är att vara riktigt konkurrenskraftig som arbetsgivare så att vi kan locka människor att arbeta i vården. Det andra handlar om att utveckla lösningar inom välfärdsteknologi, där jag ser att digitalisering är ett viktigt område.

 

»Det är hög tid att börja förbereda sig nu och allra helst ska man redan ha börjat«

Flexibilitet lockar

När det gäller utmaningen kring att locka medarbetare med rätt kompetens tror Britt-Marie Börjesson att mycket handlar om att den kommunala omsorgen behöver bli mer flexibel. Där får hon också medhåll från Maria Nilsson, ordförande i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd, som tror att framtidens arbetstagare kommer dras till arbetsplatser med mer utrymme för egna val. Där de anställda har mer inflytande över hur man jobbar.

– Jag tror vi ska vara försiktiga med att tänka att alla vill jobba likadant. Majoriteten vill kanske jobba dagtid måndag till fredag, men inte alla. Något annat som kommer är att unga människor vill kunna ha parallella karriärer. Kanske vill ha en tjänst på 80 procent som undersköterska och kanske jobba inom kultur eller något annat på 20 procent, säger Maria Nilsson.

Digitala innovationer

Den andra viktiga utmaningen, där både Britt-Marie Börjesson och Maria Nilsson menar att Helsingborg kommit långt, är införandet av innovativ välfärdsteknologi. Nya innovationer inom exempelvis e-hälsa kommer nämligen spela en otroligt central roll för att möta det växande trycket på äldrevården.

 

»Vi har också ett politiskt uppdrag att erbjuda testmiljöer. Det är ett sätt att låta de mindre leverantörerna komma in på marknaden och få testa sina produkter hos oss«

 

Det handlar dels om digitala lösningar för exempelvis journalsystem, som frigör värdefull tid för personalen. Dessutom har man i Helsingborg en lång erfarenhet av att prova på även andra typer av innovationer som smarta sensorer i hemmet, matningshjälpmedel, animeringar i iPads eller jDomes google streetview-cyklar som låter personer med funktionsnedsättningar uppleva omvärlden. På vissa boenden använder man även spelkonsolen Xbox 360 kinect för att underlätta aktivitet och delaktighet för de boende.  Nyckelfria lås och kameratillsyn lanseras under hösten. Denna typ av innovationer spelar en avgörande roll i att förbättra livskvaliteten för människor, vilket håller dem friskare och därmed sänker kostnaderna.

– Vi har också ett politiskt uppdrag att erbjuda testmiljöer. Det är ett sätt att låta de mindre leverantörerna komma in på marknaden och få testa sina produkter hos oss. Det ger också oss en möjlighet att arbeta med fler människor som tänker nytt och innovativt, säger Britt-Marie Börjesson.

Stora smakupplevelser
Men digital teknik kan ändå bara nå en bit på vägen till en bättre äldreomsorg. Ett annat område där Helsingborg höjer livskvaliteten för sina äldre är maten. I höst drar man tillsammans med krögarprofilen och förre tv-kocken Rikard Nilsson igång projektet ”Smaka med alla sinnen”. Inom ramen för samarbete kommer lokala krögare gästspela på Helsingborgs äldreboenden för att ge de äldre nya smakupplevelser som tilltalar alla kroppens sinnen

– Det här projektet känns väldigt kul. Vi vet hur viktig roll maten spelar för för att de äldre ska trivas och ha en bra livskvalitet och med ”Smaka med alla sinnen” kan vi skapa en helt ny måltidssituation.

Den här viljan att prova på nya lösningar tror Britt-Marie Börjesson kommer vara avgörande för att framtidens äldrevård ska fungera. Ett tydligt exempel är hur dessa innovativa lösningar kan underlätta för vård i hemmet, ett område som växer fort och där det finns vinster i både välbefinnande för äldre och yngre människor med funktionsnedsättning och sänkta kostnader.

– Det vi ser framöver är att fler vill vårdas mer i hemmet och vi i den politiska majoriteten har sagt att hemvården är det fokusområde där vi måste kraftsamla allra mest. Där kommer de välfärdstekniska hjälpmedlen in för att göra detta på ett tidseffektivt sätt så att personalen kan lägga mer tid på den sociala biten, säger Maria Nilsson.

Presenteras av

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och stöd för äldre och personer med funktionsnedsättningar i Helsingborg.

Vi är ca 3000 kollegor i förvaltningen, inom flera olika yrkesgrupper, och vi alla arbetar för att ge varje individ i vår omsorg ett rikt, aktivt och självständigt liv.

Förvaltningens uppdrag kan delas in i tre verksamhetsområden:

• Omsorg och vård om äldre och personer med funktionsnedsättningar.

• Insatser enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).

• Utåtriktat och förebyggande arbete för att utveckla aktiviteter och resurser.

www.vof.helsingborg.se

Läs mer om vårt arbete för framtidens vård och omsorg:

voffra.helsingborg.se  

 

Cyklar kopplade till Google Streetview är en av de digital innovationer som hjälper de äldre.

JDomes cyklar kopplade till Google Streetview är en av de digital innovationer som hjälper de äldre.

Krögarprofilen och tv-kocken Rikard Nilsson står bakom kommunens projekt "Smaka med alla sinnen"

(Visited 39 times, 1 visits today)
Redaktionen