Fjällkommuner på frammarsch

I och med en allt snabbare urbanisering har landsbygden på många håll i Sverige en stor utmaning med minskad attraktionskraft, avfolkning och därmed även sjunkande skatteunderlag för redan utsatta kommuner. Norrlands inland är inte undantaget. Men på vissa håll kan man skymta en positiv trend, exempelvis i vissa av landets fjällkommuner.

Örebro har fart på bostadsbyggandet

Örebro kommun arbetar med en planerings- och markanvisningsmodell som förmår att snabba på och öka byggandet av nya bostäder. Byggtakten är högre än i jämförbara städer och redan ett år före 2018 kommer man att ha uppnått målet om 3000 påbörjade nya lägenheter under mandatperioden.

Varbergs kommun – en plats för inspiration, utveckling, och visioner

År 2030 beräknas Västerport stå klar – en helt ny stadsdel som länkar samman stad och hav och öppnar upp för möten och upplevelser. Varbergs kommun vill möta framtiden genom att inspirera och med ett öppet sinne för människors och företags drömmar och visioner. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner, belägen mitt i en […]

Cykelboulevard och gröna mötesplatser förslag i framtidens Nödinge

Ale kommun är i stark tillväxt. För att möta efterfrågan planerar kommunen nya bostadsområden i Älvängen och Nödinge, kommunens två centralorter.

Här skapas hjärtat i det nya Göteborg

Nu går arbetet med RegionCity från vision till konkreta planer och medborgare och näringsliv har chansen att påverka hur morgondagens Göteborg ska formas.