Flexibilitet och innovation skapar framtidens vård och omsorg

En mer flexibel omsorg som är öppen för nya idéer. Så ska Helsingborgs stad tackla vårdens stora framtidsutmaningar. Med en stadigt åldrande befolkning står många svenska kommuner inför allt större belastningar för äldrevården. På Helsingborgs stad är man väl medvetna om den här utmaningen och att den inte är en avlägsen framtidsvision. – Om vi […]

Äldreomsorg i framkant

Haninge kommun har insett att det krävs förändringsarbete, höjd kompetensutveckling hos personalen och att individen sätts i centrum för att driva bra äldreomsorg. Kontinuerligt förbättringsarbete och kompetensutveckling av de anställda ska hjälpa till att skapa en äldrevård i absolut framkant där individen sätts i centrum.   För att skapa bästa möjliga förutsättningar för äldreomsorgen har Haninge kommun […]

Ett jobb där du kan göra skillnad

Att få göra skillnad för andra, att ställas inför nya utmaningar och att få arbeta tillsammans med engagerade människor. Det är några av fördelarna med att jobba inom Åres sociala omsorg.Eva Prediger jobbar som avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Åre kommun. 24 personer jobbar på hennes avdelning, merparten av dem socionomer.– Åre är en liten […]