Ett jobb där du kan göra skillnad

Fotograf: Linn Nordlund

Att få göra skillnad för andra, att ställas inför nya utmaningar och att få arbeta tillsammans med engagerade människor. Det är några av fördelarna med att jobba inom Åres sociala omsorg.

Eva Prediger jobbar som avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Åre kommun. 24 personer jobbar på hennes avdelning, merparten av dem socionomer.

– Åre är en liten kommun med en liten Individ och familjeomsorgsverksamhet. Det ger möjligheter att få en bred kunskap i de olika områden som finns inom hela verksamheten, vilket är väldigt stimulerande, säger hon.

»Huvudmålet är att alla ska må bra i vår organisation och känna att man är en lika viktig del oavsett roll«

Läs mer om Individ och Familjeomsorgen på Åre kommun. 

Att arbeta som socionom inom Individ och familjeomsorgen beskriver Eva Prediger med ett ord, som ”utvecklande”. Man ställs ständigt inför nya utmaningar och får nya erfarenheter och kunskaper. Den ena dagen är inte den andra lik, menar hon. Men den kanske främsta sporren ligger i att hjälpa människor som verkligen behöver stöd och vägledning.

– Som socionom kommer du i kontakt med många olika personer som du kanske aldrig skulle träffa annars. Att stödja de som vänder sig till oss så att de kan hitta en väg till en bättre fungerande vardag och till ett självständigt liv, är väldigt stimulerande. En liknande syn på sitt uppdrag har Emelie Erixon, avdelningschef för ensamkommande barn och ungdomar.

– Det mest intressanta är att få möjligheten att möta olika individer i olika situationer med olika förutsättning och att få vägleda dem och se dem växa. I vår verksamhet vågar vi tänka nytt i alla situationer för att skapa utveckling både för verksamheten men även för personal och ungdomar. Huvudmålet är att alla ska må bra i vår organisation och känna att man är en lika viktig del oavsett roll. Vi är ett team!

Hon framhåller bland annat flexibiliteten, tron på arbetstagarna och viljan till samverkan över gränser som styrkor i Åres kommunorganisation.

Yvonne Edlund är avdelningschef för hemvården i kommunen. Hon berättar stolt att hemvården alltid får höga betyg när man gör kundundersökningar.

– En förklaring är att vi har hög personalkontinuitet, hög utbildningskompetens och medarbetare med lång erfarenhet. Sedan är vi noga med att alltid sätta den enskildes behov i centrum. Vi ska göra varje dag till den bästa dagen för dem vi är till för!

Trivseln är hög bland de som jobbar inom Åre kommuns vård och omsorg. En förklaring är att det är korta beslutsvägar i en relativt liten organisation. Inom hemvården förbättras också servicen för medborgarna genom ständig utveckling av världsfärdsteknologin.

– Sedan är det ett mångfasetterat, självständigt och utvecklande jobb. Och du är alltid efterfrågad och behövd, du gör skillnad för människor.

Läs mer om Individ och Familjeomsorgen på Åre kommun. 

Presenteras av

AreKom_RGB
 

Vård och omsorg består av cirka 200 medarbetare. Det finns tre hemtjänstområden i Åre kommun och sex särskilda boende för äldre.

Individ och familjeomsorgen i Åre kommun består av flera olika verksamheter med sammanlagt 24 medarbetare i olika yrkesroller. Det är 17 socionomer som arbetar med myndighetsutövning.

Inom ensamkommande verksamheten finns idag sex HVB-hem samt ett mobilt team och totalt drygt 50 anställda, exempelvis enhetschefer, vägledare, kurator och administratörer.

Läs mer på are.se och hitta lediga jobb på
are.se/naringslivjobb/ledigajobb 

(Visited 64 times, 1 visits today)
Redaktionen