Fjällkommuner på frammarschI och med en allt snabbare urbanisering har landsbygden på många håll i Sverige en stor utmaning med minskad attraktionskraft, avfolkning och därmed även sjunkande skatteunderlag för redan utsatta kommuner. Norrlands inland är inte undantaget. Men på vissa håll kan man skymta en positiv trend, exempelvis i vissa av landets fjällkommuner.

Statistik visar att trots att allt fler flyttar till städerna är det just nu också ett allt större utflöde från Stockholm, många har svårt att förlika sig med det höga tempot och inte minst bostadspriserna. Det gör att allt fler söker sig till landsbygden i jakt på livskvalitet och en enklare vardag.

Genom att arbeta aktivt för att stärka besöksnäringen och reseanledningarna har exempelvis Bergs kommun i södra Jämtland de senaste åren lyckats öka antalet invånare och stärka det lokala näringslivet, dessutom med en kommunbudget i balans.

I Bergs kommun finns resmål så som Sveriges sydligaste glaciär vid Helags och inte minst Klövsjö som av många kallas Sveriges vackraste by. I Klövsjö och många andra håll i kommunen finns en levande landsbygd med bevarade öppna landskap och på senare år en allt starkare besöksnäring.

– När allt fler får upp ögonen för friluftsliv och aktiviteter så som skidåkning och fjällvandring gynnas helt klart fjällkommuner så som Berg och Härjedalen. Det säger Marcus Ståhl tidigare vd på Destination Vemdalen som idag arbetar med bl.a. destinationsutveckling och platsmarknadsföring.

I den lilla byn Klövsjö med drygt 300 invånare har det investerats enorma belopp sett i förhållande till antalet invånare, en helt ny bygghandel, mängder av fristående stugor och lägenheter samt ett hotell för 95 miljoner är några exempel (läs mer om Klövsjöfjäll).

(Visited 54 times, 1 visits today)
Redaktionen