Så ska västsvenska företag bli bäst på hållbarhet

Varje år samlar CSR Västsverige cirka 400 deltagare för CSR Forum. Sveriges största konferens inom CSR.

Allt fler svenska företag ser hållbarhetsarbete som en affärskritisk del av verksamheten. Genom nätverket CSR Västsverige positionerar sig nu västsvenska företag som föregångare kring både miljö och social hållbarhet.

Enligt en rapport från Tillväxtverket förra året arbetar nu vartannat svenskt företag med hållbarhet eller CSR (Corporate Social Responsibility). En stor förändring som skett på området är att synen på hållbarhetsarbete, som en nödvändighet för att kunna konkurrera, nu också spridit sig till fler små och medelstora företag.

– Man flyttar in det här arbetet i sina strategiska beslut, låter sina produkter påverkas och man gör det i samverkan med sina intressenter. Så det är mycket mer en del av det ordinarie arbetet och inte ett välgörenhetsprojekt vid sidan av. Och de företag som tar det steget är också vinnarna framöver, säger Magnus Österman som är verksamhetschef för CSR Västsverige, Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi.

Enligt rapporten hindras dock företagens hållbarhetsarbete ofta av en brist på stöd och svårigheter i att göra arbetet till en lönsam del av verksamheten. För att hjälpa företagen med dessa aspekter finns CSR Västsverige som erbjuder kompetensutveckling i många former, verktyg och metoder samt ett brett nätverk för inspiration och kontaktskapande möten. 

Man kan säga att vi är en tillhandahållare av kontakter, kunskap och stöd. Men vi har också en kraftsamlande ambition. Genom att vi nu är 230 företag och organisationer i Västsverige så kan vi tillsammans skapa större effekter och möjligheter än annars, säger Magnus Österman.

»Tidigare så gav företag pengar till välgörenhet men den nya trenden är att företagen börjat se sin arbetsplats som den nya arenan för socialt ansvar«

 

Läs mer om CSR Västsverige här.

Stora utmaningar kräver stora samarbeten

I takt med att företagens hållbarhetsarbete nu blir mer ambitiöst tror Magnus Österman också att värdet av den här typen av nätverk kommer att öka. Istället för att enskilda företag gör små insatser tror han att framtidens hållbarhetsarbete gynnas av att många aktörer delar en samsyn, där insatser kan haka i varandra och skapa stora förändringar. Ser man den större bilden ger det inspiration.

Ett exempel är tanken på Västsverige som Sveriges första fossiloberoende region och vilka mervärden det kan skapa.

Allt fler säger nu att Sverige har en unik möjlighet att bli världens första fossiloberoende eller fossilfira land. I Västsverige har man även börjat spänna bågen och säga att vi har möjligheten att bli den första fossilfria regionen i Sverige. Här skulle jag tro att CSR Västsverige kan vara en kraftsamling som gör skillnad i det här arbetet.

»Vi vill främja ett CSR-arbete som flyttar in i kärnverksamheten, det är det enda sättet som det kan bli hållbart framåt«

 

Ett annat område där CSR Västsverige ser att företagen tar större ansvar är inom social hållbarhet. Även här tror Magnus Österman att just Västsverige kan bli en förebild. Göteborg räknas idag som en av Europas mest segregerade städer men det är också den stad där man hittar många initiativ runt socialt ansvar.

Tidigare så gav företag pengar till välgörenhet men den nya trenden är att företagen börjat se sin arbetsplats som den nya arenan för socialt ansvar. Detta är en nyckel till många av de utmaningar vi ser nu i form av ett växande utanförskap. Göteborg har också landets största andel av sociala företag, alltså företag som främst finns till för att skapa arbete åt människor som inte annars får arbete. Så vi ligger långt framme kring strukturerna för sådant arbete.

För CSR Västsverige handlar därför mycket av arbetet om att skapa en arena, där företag och verksamheter genom ett medlemskap kan stöttas, dela erfarenheter och lära av varandra, för att CSR-arbetet skall bli framgångsrikt och trovärdigt.   

Vi vill främja ett CSR-arbete som flyttar in i kärnverksamheten, det är det enda sättet som det kan bli hållbart framåt. För kommer det en lågkonjunktur och det här är ett projekt vid sidan av som man inte tjänar pengar på, så kommer det strykas bort. Det måste kopplas till affären, vad man säljer och hur man gör det. 

Läs mer om CSR Västsverige här.

 

Fakta CSR Västsverige:

• Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi

• Plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte

• Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar

• Erbjuder relevant stöd och mötesplatser i många former

• Stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa

• Är till för alla verksamheter – stora som små

• Oberoende aktör (icke-vinstdrivande förening), medfinansierad av Västra Götalandsregionen

Läs mer på csrvastsverige.se

CRS_logotype_jpg


 Om CSR Forum

 

Om du fick drömma fritt – Om du hade möjlighet att förändra Västsverige, vad skulle du då göra? Så inleddes CSR Forum 2015 där cirka 400 personer samlades för att tillsammans reflektera kring den frågan.

Temat var “Ett Västsverige i en ny tid” och vi lyfte potentiella paradigmskiften som verksamheter måste förhålla sig till för att inte riskera att få utvecklingen i knät – eller gå miste om möjligheterna. Deltagarna fick  även insikt om hur var och en kan vara förändringsaktörer.

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom CSR och har sedan år 2008 arrangerats årligen av CSR Västsverige. Varje år samlas cirka 400 deltagare från alla typer av verksamheter och sektorer.

Läs mer här.

 

Magnus Österman. verksamhetschef för CSR Västsverige.

Magnus Österman. verksamhetschef för CSR Västsverige.

Redaktionen