Fjällkommuner på frammarsch

I och med en allt snabbare urbanisering har landsbygden på många håll i Sverige en stor utmaning med minskad attraktionskraft, avfolkning och därmed även sjunkande skatteunderlag för redan utsatta kommuner. Norrlands inland är inte undantaget. Men på vissa håll kan man skymta en positiv trend, exempelvis i vissa av landets fjällkommuner.

Växjö visar vägen till bättre kollegialt lärande

Kollegialt lärande handlar om mer än att dela med sig. Den meningsfulla utvecklingen måste grundas i ifrågasättande och självinsikt, och alltid utifrån elevens behov.

Örebro har fart på bostadsbyggandet

Örebro kommun arbetar med en planerings- och markanvisningsmodell som förmår att snabba på och öka byggandet av nya bostäder. Byggtakten är högre än i jämförbara städer och redan ett år före 2018 kommer man att ha uppnått målet om 3000 påbörjade nya lägenheter under mandatperioden.

Skolans nya mål: ”Ett gott liv”

Oskarshamns kommun vill få skolan att sluta stirra sig blind på mätbara mål. Genom visionen ”Ett gott liv” ska man motivera både lärare och elever genom att släppa resultathetsen och hitta ett högre syfte.

Här är Sveriges bästa miljökommun

Örebro är för första gången etta i tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuner. Utmärkelsen ”Miljöbästa kommun” kommer att tas emot av Lennart Bondeson (KD) och Hanna Dufva vid ett seminarium i Almedalen den 2 juli.  Hållbar utvecklingMiljöaktuellts rankning bygger på en rad frågor som kommunerna fått besvara, men också på statistik från olika databaser. Frågorna […]

Sandviken satsar på nya vägar till kunskap

Den tekniska utvecklingens går med rasande fart vilket ställer nya kunskapskrav på de barn och ungdomar som ska ut i arbetslivet i framtiden. För att möta de nya behoven och samtidigt ta del av dagens teknik satsar man i Sandvikens kommun på digitaliserad och individanpassad undervisning.  I Sandviken ligger man långt framme både avseende teknik […]

Härnösand är länets bästa miljökommun

Klimatsatsningarna i Härnösands kommun ger avtryck och på bara ett år har kommunen klättrat över 100 placeringar i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner. Nu är man bäst i Sverige i kategorin med jämförbara kommuner.

Så blev Uddevallas skolor en digital föregångare

En tydlig helhetsidé och god samverkan är ingredienserna bakom den framgångsrika digitaliseringen av Uddevallas skolor. Idag är digitala verktyg en central del av all utbildning i kommunen vilket borgar för en bättre utbildning utifrån elevernas behov. För Uddevalla kommun har samverkan varit det främsta ledordet för att skapa en framgångsrik digitalisering av skolorna. Alla de […]

Varbergs kommun – en plats för inspiration, utveckling, och visioner

År 2030 beräknas Västerport stå klar – en helt ny stadsdel som länkar samman stad och hav och öppnar upp för möten och upplevelser. Varbergs kommun vill möta framtiden genom att inspirera och med ett öppet sinne för människors och företags drömmar och visioner. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner, belägen mitt i en […]