Nya chefer gör om barn- och ungdomsvården i Sigtuna kommun

För ett år sedan tillsattes en ny grupp chefer för att se över organisationen.
– Vi har kapat mellanleden, tagit in fler stödfunktioner och satsar mycket på kompetens och ständig utveckling för att bättre kunna möta vår målgrupp. Och så har vi väldigt roligt på jobbet, säger Rihaneh Ostad Gholizadeh, chef för ungdomsenheten.

Flexibilitet och innovation skapar framtidens vård och omsorg

En mer flexibel omsorg som är öppen för nya idéer. Så ska Helsingborgs stad tackla vårdens stora framtidsutmaningar. Med en stadigt åldrande befolkning står många svenska kommuner inför allt större belastningar för äldrevården. På Helsingborgs stad är man väl medvetna om den här utmaningen och att den inte är en avlägsen framtidsvision. – Om vi […]

”Skolorna har hög status i Sotenäs kommun”

Med en stor andel behöriga lärare, hög lärartäthet och mer resurser till de lägre årskurserna har Sotenäs blivit en av Sveriges främsta skolkommuner. För att kunna fortsätta det framgångsreceptet söker kommunen nu fler behöriga lärare. Förra året hamnade Sotenäs kommun på andra plats i Lärarnas Riksförbunds ranking över landets bästa skolkommuner och på nionde plats […]

Bättre skola med öppna system

Ett nytt digitalt ekosystem för skolan med bättre administrativt stöd som frigör resurser för pedagogik. iVIS är en öppen plattform som revolutionerar skolans administrativa IT-stöd.

Äldreomsorg i framkant

Haninge kommun har insett att det krävs förändringsarbete, höjd kompetensutveckling hos personalen och att individen sätts i centrum för att driva bra äldreomsorg. Kontinuerligt förbättringsarbete och kompetensutveckling av de anställda ska hjälpa till att skapa en äldrevård i absolut framkant där individen sätts i centrum.   För att skapa bästa möjliga förutsättningar för äldreomsorgen har Haninge kommun […]

Härnösand är länets bästa miljökommun

Klimatsatsningarna i Härnösands kommun ger avtryck och på bara ett år har kommunen klättrat över 100 placeringar i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner. Nu är man bäst i Sverige i kategorin med jämförbara kommuner.

Så blev Uddevallas skolor en digital föregångare

En tydlig helhetsidé och god samverkan är ingredienserna bakom den framgångsrika digitaliseringen av Uddevallas skolor. Idag är digitala verktyg en central del av all utbildning i kommunen vilket borgar för en bättre utbildning utifrån elevernas behov. För Uddevalla kommun har samverkan varit det främsta ledordet för att skapa en framgångsrik digitalisering av skolorna. Alla de […]

Varbergs kommun – en plats för inspiration, utveckling, och visioner

År 2030 beräknas Västerport stå klar – en helt ny stadsdel som länkar samman stad och hav och öppnar upp för möten och upplevelser. Varbergs kommun vill möta framtiden genom att inspirera och med ett öppet sinne för människors och företags drömmar och visioner. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner, belägen mitt i en […]

Tvålärarmodell lyfter skolresultaten

Tvålärarmodell och utvecklingslärare. Det är två saker som har gjort att eleverna i Södertälje kommun har förbättrat sina resultat de senaste åren.