Bättre skola med öppna systemEtt nytt digitalt ekosystem för skolan med bättre administrativt stöd som frigör resurser för pedagogik. iVIS är en öppen plattform som revolutionerar skolans administrativa IT-stöd.

 

Föreningen Sambruk och imCode Partner AB, som arbetar för digital delaktighet och dialog i offentlig sektor, har med anslag från Vinnova under två år utvecklat projektet iVIS

- Innovativt Verksamhetssystem i Skolan. Målet är att tänka nytt och föra den digitala utvecklingen i skolorna framåt genom ett öppet IT-system som är både mer flexibelt och billigare än dagens lösningar.

– iVIS är en digital grundplattform där tjänster och moduler kan utvecklas av olika aktörer utifrån verksamhetens behov. Dagens system med inlåst information utvecklas långsamt och hämmar innovation och vilja till kreativa lösningar, säger Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman på Föreningen Sambruk, som verkar för kommunal samverkan och verksamhetsutveckling av e-tjänster.

– Projektet är första grundstenen i ett en öppen plattform som ger skolorna full kontroll över sin egen information. Kommunerna behöver inte ersätta sina nuvarande slutna system utan kan implementera iVIS stegvis och själva bestämma vilka tjänster som byggs i en iterativ utveckling, säger Hillar Loor, senior partner på imCode.

iVIS presenteras 9 juli i Almedalen och projektledarna vill bjuda in fler kommuner i utvecklingen att tillsammans skapa ett nytt skolsystem. Ett antal pilotkommuner har bidragit med kunskap och önskemål om vilka tjänster skolorna behöver.

– Några rektorer ville ha ett avvikelserapporteringssystem för att snabbare kunna dokumentera åtgärder, en funktion som inte finns i dagens system. Vi byggde det på ett halvår vilket är väldigt snabbt.

– Vi har öppnat dörrarna för mindre företag och skolor, som Stockholms innovationsgymnasium, att använda iVIS-systemet och komplettera med egna innovativa idéer och tjänster. Det är ett helt nytt grepp och vi har redan sett att det skapar nya spännande lösningar för skolan! säger Hillar Loor.


 

Fakta

logo


- Etablerad 1998 och arbetar under devisen Digital delaktighet & dialog. Arbetar med öppen programvara och öppna lösningar i huvudsak för offentlig sektor.

- Huvudsakligt verksamhetsområde, system för: medborgardialog & e-demokrati, intern & extern information, e-tjänster, verksamhetssystem som programvara för skolan, kommunala kontaktcenter mm.

- Finns i Visby

- Kontakt: Hillar Loor, 0706 290 292, hillar@imcode.com

Läs mer på: www.imcode.com

Presenteras av

 

Föreningen Sambruk

- Etablerad 2005 och har idag drygt 100 medlemskommuner + SKL

- Driver ett tiotal verksamhetsutvecklingsprojekt/-uppdrag för att förbättra kommuners service, m h a smarta digital lösningar

- Kontakt; Claes-Olof Olsson – 0703-141192 / claes-olof.olsson@sambruk.se imCODE Parter AB

Läs mer på:
www.sambruk.se

(Visited 34 times, 1 visits today)
Redaktionen