”Skolorna har hög status i Sotenäs kommun”Med en stor andel behöriga lärare, hög lärartäthet och mer resurser till de lägre årskurserna har Sotenäs blivit en av Sveriges främsta skolkommuner. För att kunna fortsätta det framgångsreceptet söker kommunen nu fler behöriga lärare.

Förra året hamnade Sotenäs kommun på andra plats i Lärarnas Riksförbunds ranking över landets bästa skolkommuner och på nionde plats i Lärarförbundets ranking. En framgång som enligt Lars Bennersten, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen, är resultatet av en mer än 10 år lång satsning.

En viktig del av den satsningen har varit att lägga stora resurser på de tidiga skolåren. Vi har bland annat implementerat ett tvålärar-system på låg- och mellanstadiet för att ge alla elever det stöd de behöver. Vi har också en väl utvecklad elevhälsa som startar sitt arbete redan på förskolan.

– De första åren är ju då man får verktygen för att klara resten av skolan, både läsförståelsen och den grundläggande matematiken. Det är de delarna eleverna ska ha med sig från start och därför har vi lagt ett stort fokus på de första åren, säger Lars Bennersten och skolutvecklaren Eva-Lott Grafman fyller i:

– Det gäller även på förskolan, där har vi ett system med fem timmar extra resurs för planering i veckan per avdelning, vilket möjliggör mer dagplanering. Jag tror att det är ganska unikt med så mycket planeringstid inom förskolan men det är också en del av satsningen där vi fokuserar på de yngre åldrarna.

Läs mer om resultaten i Sotenäs skolor. 

»Skolorna har väldigt stort förtroende hos föräldrarna och hög status i kommunen. Det är också en av förklaringarna till varför vi lyckas«

 

Behöriga lärare

En annan viktig framgångsfaktor för kommunen har varit en god tillgång på behöriga lärare. Förra året hade kommunen 89 procent behöriga lärare i kommunen, vilket Eva-Lott Grafman menar bidrar till elevernas goda resultat.

Dock har andelen behöriga lärare faktiskt sjunkit i kommunen det senaste året vilket gjort att man även dalat i årets ranking av skolkommuner. Därför hoppas Eva-Lott Grafman och Lars Bennersten att rekrytera fler behöriga lärare till kommunens skolor.

Läs mer om Sotenäs vision för skolan.

Stort förtroende hos föräldrarna

Att Sotenäs skolor har mycket att erbjuda lärare är de båda också överens om.

– Det skiljer sig något mellan rektorsområden men i grunden vill vi att lärarna och arbetslagen på skolorna själva prioriterar och anpassar undervisningen utifrån elevgruppen, säger Lars Bennersten.

För Eva-Lott Grafman finns det ännu en viktig faktor som hon tror kan locka lärare till Sotenäs skolor, nämligen stödet från kommuninvånarna.

– Skolorna har väldigt stort förtroende hos föräldrarna och hög status i kommunen. Det är också en av förklaringarna till varför vi lyckas, man pratar väl om sin skola och stödjer den på olika vis, berättar Eva-Lott Grafman, skolutvecklare på Sotenäs kommun.

Presenteras av

Sotenäs kommun ligger vid Västerhavet, mitt i Bohuslän. Med närhet till ren luft, rent hav och unika möjligheter för en rik och varierande fritid. I kommunen bor cirka 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn och Bovallstrand.

Läs mer på www.sotenas.se

(Visited 22 times, 1 visits today)
Redaktionen