Varbergs kommun – en plats för inspiration, utveckling, och visioner

Annica Bengtsson, Jenny Jakobsson och Petra Molin.

År 2030 beräknas Västerport stå klar – en helt ny stadsdel som länkar samman stad och hav och öppnar upp för möten och upplevelser. Varbergs kommun vill möta framtiden genom att inspirera och med ett öppet sinne för människors och företags drömmar och visioner.

Som en av Sveriges snabbast växande kommuner, belägen mitt i en expansiv region, är Varberg en kommun i förändring. För att möta den stora inflyttningen planerar kommunen för 7000 nya bostäder de närmsta 14 åren, bland annat genom den nya stadsdelen Västerport som beräknas stå klar 2030. Lägg därtill stora infrastruktursatsningar som västkustbanans utbyggnad och ett starkt näringsliv där runt 350 nya företag startas varje år.   

Men för att hantera den snabba tillväxten behövs också en offentlig sektor som ständigt utvecklas och vars medarbetare får chansen att växa. Varbergs kommuns verksamhetsidé är därför att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Ett bra exempel på detta är Annica Bengtsson. Hon började som undersköterska på ett gruppboende och är nu enhetschef för personlig assistans. Tack vare att man satsar på sina anställda och utbildningen Morgondagens ledare, fick hon möjlighet att avancera inom kommunen och söka sin nya tjänst.

– Jag upplever att oavsett vad man jobbar med finns möjlighet till kompetensutveckling inom Varbergs kommun. Jag går regelbundet på endagarsutbildningar och har till exempel fått fördjupa mig inom arbetsrätt, arbetsmiljö och förvaltningslagar.

Ett annat exempel på hur Varbergs kommun satsar på medarbetarnas utveckling är Senad Klempic. Han började som ekonom på serviceförvaltningen 2012 och märkte direkt att kommunen verkligen stöttade de som ville utvecklas och prova på nya utmaningar.

– Jag märkte direkt att om man är driven och framåt så får man bra stöttning och uppmuntran att få göra saker. Har man förslag på förbättringar eller förändringar så får man rätt fria händer, säger han.

Ganska snart fick Senad också en ny tjänst som controller på serviceförvaltningen och 2014 påbörjade han, precis som Annica Bengtsson, utbildningen Morgondagens ledare. När sedan en tjänst som avdelningschef för stadsbyggnadskontorets kundtjänst dök upp förra året, fick han ännu ett tillfälle att utvecklas inom kommunen.

– Det var egentligen en tjänst på sex månader men det var inga problem att få tjänstledigt för att prova på och nu har tjänsten blivit fast. Man känner att det finns en rörlighet inom kommunen och det är skönt att man får friheten och stödet att prova något nytt.

Kreativ mittpunkt

Salta havsbad, böljande jordbrukslandskap och ett växande attraktivt stadsliv – allt har Varberg inom räckhåll. För att ta vara på Varbergs fulla potential har kommunen tagit fram en vision om att bli Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. Med den nya stadsdelen Västerport kommer staden och havet att länkas samman och öppna upp för människor, möten och upplevelser längs med den förlängda strandpromenaden. 

Planarkitekt Jenny Jakobsson gillar tempot och andan i staden och arbetar med flera olika industri- och bostadsprojekt som ska fortsätta utveckla Varberg till en attraktiv kuststad.

– Det finns en vision att så långt det är möjligt stötta och ge service åt boende och företag. Det jag alltid har med mig är att försöka möjliggöra drömmar och visioner.

Petra Molin lämnade Uppsala för Varberg. Här undervisar hon, samt har ett förstelärarskap på Håstensskolan. På skolan går man in i en ny fas under hösten med ett fördjupat arbete kring formativ bedömning. Petra Molin och hennes kollegor går nu en förberedande utbildning.

– Vi lär oss om variationsteorin, en metod för att förutspå och identifiera lärandeobjekt. I våra ämnen kan vi fördjupa och förbättra vår undervisning och därmed elevernas kunskaper. Att barn- och utbildningsförvaltningen satsar är positivt och visar att de är framåt inom forskningen, menar Petra Molin.

Presenteras av

newlogo

 Varberg hör till de kommuner som växer snabbast i förhållande till sin folkmängd, och har nu drygt 61 000 invånare. Kommunen har 4 700 medarbetare inom 140 olika yrken.

Varbergs vision 2025 är att vara Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Varbergs kommuns verksamhetside är att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Läs mer på varberg.se

Senad Klempic.

Senad Klempic.

(Visited 91 times, 1 visits today)
Redaktionen