Växjö visar vägen till bättre kollegialt lärandeKollegialt lärande handlar om mer än att dela med sig. Den meningsfulla utvecklingen måste grundas i ifrågasättande och självinsikt, och alltid utifrån elevens behov.

Utvecklingsarbetet inom utbildningsförvaltningen i Växjö kommun bygger bland annat på ett kollegialt lärande som skapar goda förutsättningar för att öka elevens resultat och måluppfyllelse. En av de drivande krafterna i förvaltningen är Anna Bengtsson, som är lektor, lärare och verksamhetsutvecklare inom matematikdidaktik och kollegialt lärande. Anna gör verkstad av att kombinera forskning med den konkreta vardagen.

– Man löser inte djupt rotade problem genom att addera något nytt på toppen, förklarar hon. Grunden måste alltid vara en självmedveten reflektion över den egna rollen i den nya undervisningskulturen som i sin tur genomsyrar hela verksamheten.

 Vi ser ett ännu större behov av ett tydligt ledarskap i klassrummet, där vi behöver luta oss mot forskning för att skapa resultat och kvalitét i undervisningen.

 – Vi inom utbildningsförvaltningen, Växjö kommun, arbetar ständigt med det kollegiala lärandet som en verksamhetsgrund, men vi måste fortsätta arbetet och nyttja ännu mer forskningsrelaterad information för att kunna ta nästa steg i skolans utveckling, avslutar Anna Bengtsson.

Läs mer: www.vaxjo.se

Presenteras av

ladda ned
 

 

 

 

Cyklar kopplade till Google Streetview är en av de digital innovationer som hjälper de äldre.

JDomes cyklar kopplade till Google Streetview är en av de digital innovationer som hjälper de äldre.

Krögarprofilen och tv-kocken Rikard Nilsson står bakom kommunens projekt "Smaka med alla sinnen"

(Visited 106 times, 1 visits today)
Redaktionen