Här är Sveriges bästa miljökommun

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och politiskt ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i Örebro kommun och Hanna Dufva, chef för Ekonomi- och hållbarhetsavdelningen.

Örebro är för första gången etta i tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuner. Utmärkelsen ”Miljöbästa kommun” kommer att tas emot av Lennart Bondeson (KD) och Hanna Dufva vid ett seminarium i Almedalen den 2 juli.

 

Hållbar utveckling

Miljöaktuellts rankning bygger på en rad frågor som kommunerna fått besvara, men också på statistik från olika databaser. Frågorna spänner över ett brett fält, från naturvård och klimatmål till invånarnas delaktighet och placeringspolicy.

– Det är mycket glädjande att vi efter flera pallplaceringar äntligen lyckats ta hem förstaplatsen. Det är ett kvitto på vårt ambitiösa arbete för en hållbar utveckling. Vi vill vara föregångare och ett gott exempel för omvärlden, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och politiskt ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i Örebro kommun.

Miljöstrategi

– Alla som jobbar i kommunen har del i utmärkelsen. En framgångsfaktor i Örebro kommun är att vi jobbar både brett och djupt. De miljöstrategiska frågorna hanteras på högsta nivå och ingår i det ordinarie arbetet, med en nära koppling till ekonomistyrningen, säger Hanna Dufva, chef för Ekonomi- och hållbarhetsavdelningen.

Gröna finanser är ett område där kommunen flyttat fram positionerna det senaste året. Vi har en placeringspolicy som innebär att vi undviker att placera pengar i verksamheter kopplade till utvinning av fossila bränslen.

Bästa kommun

Bland de projekt som Örebro kommun valt att lyfta fram återfinns förbättrad tillgänglighet i natur- och rekreationsområden, prova-på-kampanjer inom ramen för Klimatsmart vardag, solkarta på hemsidan, en omfattande satsning på smartare mat, utbyggnad av huvudcykelstråk, en fossilfri placeringspolicy, investeringar för att utveckla biogasproduktionen i regionen och en storsatsning på vindkraft och solenergi, med målet att bli självförsörjande på förnybar el år 2020.

Utmärkelsen Miljöbästa kommun är en i raden av framgångar för Örebro kommun på senare tid. Bland annat har kommunen utsetts till Årets friluftskommun åren 2012 till 2014, Årets stadskärna 2015 och landets näst bästa kommun att bo i 2015 i tidningen Fokus ranking av Sveriges kommuner.

Presenteras av

 

Läsa mer om Örebro kommuns arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor här

(Visited 15 times, 1 visits today)
Redaktionen