Nya chefer gör om barn- och ungdomsvården i Sigtuna kommun

För ett år sedan tillsattes en ny grupp chefer för att se över organisationen.
– Vi har kapat mellanleden, tagit in fler stödfunktioner och satsar mycket på kompetens och ständig utveckling för att bättre kunna möta vår målgrupp. Och så har vi väldigt roligt på jobbet, säger Rihaneh Ostad Gholizadeh, chef för ungdomsenheten.

Växjö visar vägen till bättre kollegialt lärande

Kollegialt lärande handlar om mer än att dela med sig. Den meningsfulla utvecklingen måste grundas i ifrågasättande och självinsikt, och alltid utifrån elevens behov.

”Skolorna har hög status i Sotenäs kommun”

Med en stor andel behöriga lärare, hög lärartäthet och mer resurser till de lägre årskurserna har Sotenäs blivit en av Sveriges främsta skolkommuner. För att kunna fortsätta det framgångsreceptet söker kommunen nu fler behöriga lärare. Förra året hamnade Sotenäs kommun på andra plats i Lärarnas Riksförbunds ranking över landets bästa skolkommuner och på nionde plats […]

Skolans nya mål: ”Ett gott liv”

Oskarshamns kommun vill få skolan att sluta stirra sig blind på mätbara mål. Genom visionen ”Ett gott liv” ska man motivera både lärare och elever genom att släppa resultathetsen och hitta ett högre syfte.

Bättre skola med öppna system

Ett nytt digitalt ekosystem för skolan med bättre administrativt stöd som frigör resurser för pedagogik. iVIS är en öppen plattform som revolutionerar skolans administrativa IT-stöd.

Sandviken satsar på nya vägar till kunskap

Den tekniska utvecklingens går med rasande fart vilket ställer nya kunskapskrav på de barn och ungdomar som ska ut i arbetslivet i framtiden. För att möta de nya behoven och samtidigt ta del av dagens teknik satsar man i Sandvikens kommun på digitaliserad och individanpassad undervisning.  I Sandviken ligger man långt framme både avseende teknik […]

Så blev Uddevallas skolor en digital föregångare

En tydlig helhetsidé och god samverkan är ingredienserna bakom den framgångsrika digitaliseringen av Uddevallas skolor. Idag är digitala verktyg en central del av all utbildning i kommunen vilket borgar för en bättre utbildning utifrån elevernas behov. För Uddevalla kommun har samverkan varit det främsta ledordet för att skapa en framgångsrik digitalisering av skolorna. Alla de […]

Tvålärarmodell lyfter skolresultaten

Tvålärarmodell och utvecklingslärare. Det är två saker som har gjort att eleverna i Södertälje kommun har förbättrat sina resultat de senaste åren.

En liten kommun med en stor drivkraft

Utmärkta skolor, fantastisk natur och en kommun med ett ovanligt driv var det som lockade Lottie Corrias-Näslund från Stockholm till jobbet som barn och utbildningschef i Åre. Nu söker kommunen fler medarbetare på jakt efter den unika kombinationen. ”Det är en oerhört vacker natur som ger storslagna inre upplevelser”. Så beskriver Lottie Corrias-Näslund omgivningen i […]

Förändrad kultur höjde skolresultaten i Hallsberg

På bara ett år höjdes gymnasiebehörigheten bland Hallsbergs niondeklassare från 73 till 84 procent. Med ledorden kultur, struktur och ledarskap tror förvaltningschefen Fredrik Nordvall nu att fler skolor kan göra samma resa. När Fredrik Nordvall i augusti 2013 började sitt arbete som chef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun, hade han en gedigen utmaning […]