Skolans nya mål: ”Ett gott liv”Oskarshamns kommun vill få skolan att sluta stirra sig blind på mätbara mål. Genom visionen ”Ett gott liv” ska man motivera både lärare och elever genom att släppa resultathetsen och hitta ett högre syfte. 

När skolans kvalitet och elevernas lärande diskuteras görs det ofta utifrån siffror. Oavsett om det gäller PISA-resultat, betyg eller gymnasiebehörighet så är det i regel genom mätbara och kvantifierbara mål som skolan bedöms. Detta fokus på just mätbara mål kan dock vara problematiskt eftersom man riskerar att missa de mjukare värdena som ligger bakom målen.

– Jag hade en elev här som gick i 9:an och som var lite missnöjd med sin situation. Han sa: ”tidigare i skolan så lärde jag mig saker, nu kontrollerar ni bara det jag kan”. Det var som kärnan av det vi höll på med. Hans upplevelse var att vi bara kontrollerade vad han kunde men lärandet hade upphört, säger Matz Ingvarsson, chef för bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun. 

Matz Ingvarsson och hans kollegor på bildningsförvaltningen diskuterade under 2013 flitigt ämnet om mätbara mål i skolan. Bland cheferna på förvaltningen fanns det nämligen en känsla av att målen var uppsatta för att nå ett högre syfte men att det syftet ofta glömdes bort. Det bildningsförvaltningen ville göra var därför att hitta tillbaka till det högre syftet och återigen göra det till grunden för verksamheten.

 

»Det blir som att vitsen med skolan är att skicka hem ett barn med ett papper i handen där det står ett A eller ett B på. Men ett lite höre syfte än så har vi«

 

Nyvision leder arbetet
Resultatet av den här diskussionen blev visionen ”Ett gott liv” som sedan hösten 2013 styr hela bildningsförvaltningens verksamhet och även antagits av bildningsnämnden i kommunen. Visionen utgår från att skolans syfte är att ge eleverna förutsättningar för att leva just ”ett gott liv”. Mätbara mål som betyg och provresultat bör därför ses mer som ett verktyg för att uppnå detta än syften i sig själva.

Genom att implementera det här tankesättet tror Matz Ingvarsson nämligen att det blir enklare att motivera eleverna till att plugga och gör arbetet mer värdefullt för lärarna.

– Motivationen är ju allting, har man ingen drivkraft så gör man inget. Eleverna måste förstå att de inte lär sig saker för att få bra resultat på ett prov utan för att det är viktigt för resten av livet. Men då måste vi också förmedla det till eleverna och det kanske vi inte alltid är så bra på.

 »Det svåraste är egentligen att vi ska känna oss trygga när hela systemet andas mätbara resultat att vi ska våga säga något annat«

För att kunna konkretisera arbetet med visionen har idag alla verksamheter inom förvaltningen också fått sätta upp sin egen mission, alltså det uppdrag en verksamhet tar på sig inom ramen för visionen. Utifrån missionen har man också tagit fram en ambition som beskriver vad det självpåtagna uppdraget långsiktigt leder till.

Som ett exempel nämner Matz Ingvarsson en skola i kommunen som satt som mission att utbilda världsmedborgare. Deras ambition är sedan att alla elever ska tycka att skolan är en bra plats att gå till. Dessutom har man kopplat mätbara mål till detta, som att alla ska lämna skolan med godkända betyg. Det finns således ingen motsättning mellan visionen och de mätbara målen. Skillnaden handlar snarare om att ändra verksamheten inställning och istället utgå från ett högre syfte, nämligen barnens välfärd

– Det svåraste är egentligen att vi ska känna oss trygga när hela systemet andas mätbara resultat att vi ska våga säga något annat. Att vi vill mäta våra resultat men vi tror att vägen dit inte är att fokusera enbart på dem utan att också fokusera på att det går bra för våra barn.

Presenteras av

logo oskarshamn
 

Bildningsförvaltningen ansvarar för utbildning, kultur- och fritid. Förvaltningen ska se till att dessa verksamheter bedrivs enligt lagar, förordningar och nationella mål. Dessutom ska de följa de verksamhetsmål och inriktningar som lokala politiker i Oskarshamn bestämt.

Vidare ska förvaltningen bidra till livsglädje och en utvecklad demokrati genom att stimulera till ett aktivt medborgarskap, skapa positiva mötesplatser, främja en god folkhälsa och bidra till det livslånga lärandet.

Alla ska ges möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att delta i och ta del av olika former av kultur- och fritidsverksamhet samt utbildning.

Läs mer på www.oskarshamn.se

(Visited 41 times, 1 visits today)
Redaktionen