Tvålärarmodell lyfter skolresultaten

Två elever på Hovsjöskolan, en av Södertäljeskolorna där man använder tvålärarmodellen.

Tvålärarmodell och utvecklingslärare. Det är två saker som har gjort att eleverna i Södertälje kommun har förbättrat sina resultat de senaste åren.

Tvålärarmodellen handlar om att lärarna jobbar i par och tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en klass. Modellen testades initialt år 2012 och har efter lyckat resultat lanserats på flera grund- och gymnasieskolor i Södertälje kommun.

– Den handlar om att skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra jobb. Om inte lärarna kan göra ett bra jobb blir det inte heller bra för eleverna. Tvålärarmodellen är ett sätt att ge lärarna förutsättningarna de behöver för att möta de olika behov som finns hos eleverna, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Det var han som hade med sig idén om tvålärarmodellen från ett tidigare jobb i Sollentuna kommun, där en av skolorna använde metoden. Han berättar dock att Södertälje är en av få kommuner i landet som i dag använder metoden i en större omfattning.  Tanken med modellen är bland annat att uppmuntra till så kallat kollegialt lärande, samtidigt som arbetsfördelningen blir effektivare och smartare mellan lärarna.

– Det kollegiala lärandet innebär att lärarna lär av varandra i det dagliga arbetet och utvecklas tillsammans. Man kan diskutera undervisningen och gemensamt komma fram till hur man ska tackla vissa problem, säger Peter Fredriksson.

Framgången har inte låtit vänta på sig. Eleverna har uttryckt att det har blivit bättre arbetsro på lektionerna och att de får mer stöd och hjälp.

– Arbetet blir flexibelt och man kan laborera mer med formationerna. Under en lektion kanske en lärare ger undervisning till ett par elever som inte har förstått uppgiften, medan den andra läraren tar sig an resten av gruppen.

Att tvålärarmodellen är ett lyckat koncept visar sig också i resultaten.

– Vi har förbättrat skolresultatet den senaste fem åren, men det beror inte bara på tvålärarmodellen utan också på att vi har gjort ett mer övergripande kvalitetsarbete. Men när vi har sett att tvålärarmodellen har mottagits bra av lärare och elever har vi inte haft någon anledning att sluta med den, säger han.

Hur har då Södertälje kommun lyckats införa detta rent organisatoriskt? Skolverksamheten har fått ett extra anslag från politikerna för att anställa fler lärare, men de har också sett över den befintliga organisationen och hur resurserna används.

– Vi har bland annat tittat på gruppstorleken och i vissa fall slagit ihop två mindre klasser till en större, säger Peter Fredriksson.

En annan del av kvalitetsarbetet i Södertälje har handlat om att införa så kallade utvecklingslärare, som ska stötta och coacha de ordinarie lärarna i deras arbete.

– Utvecklingsläraren följer med lärarna i ett halvår i klassrummet och observerar undervisningen för att sedan kunna förbättra lärarnas dagliga arbete. Det kan handla om att få bättre struktur i undervisning eller utforma prov på ett smartare sätt. Man kan se utvecklingslärarna som tränare. För att bli bra på någonting, oavsett vad det gäller, så måste man träna på det, säger Peter Fredriksson.

I dag finns cirka tio stycken utvecklingslärare i Södertälje. Till en början fanns en del lärare som var skeptiska och upplevde det som obehagligt att ha någon annan som studerade dem i deras arbete, enligt Peter Fredriksson.

– Men när vi hade använt utvecklingslärarna något år berättade samtliga lärare att det är den bästa kompetensutveckling de har fått. I dag finns en väldigt stor efterfrågan och flera lärare tycker att det är intressant och utvecklande.

Presenteras av

logo

SÖDERTÄLJE ÄR EN AV FÅ

kommuner i Sverige som under flera år i rad har förbättrat sina resultat. År 2010 var meritvärdet 190 poäng. År 2015 var det 215 poäng. Också kommunens salsavärde har förbättrats fem år i rad. Tydlig styrning och ett systematiskt kvalitetsarbete är två viktiga framgångsfaktorer som Peter Fredriksson lyfter fram.

Läs mer på: sodertalje.se

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Redaktionen