Sandviken satsar på nya vägar till kunskapDen tekniska utvecklingens går med rasande fart vilket ställer nya kunskapskrav på de barn och ungdomar som ska ut i arbetslivet i framtiden. För att möta de nya behoven och samtidigt ta del av dagens teknik satsar man i Sandvikens kommun på digitaliserad och individanpassad undervisning. 

I Sandviken ligger man långt framme både avseende teknik inom skolväsendet och nytänkande om hur kunskapen ska nå fram till eleverna.

– Staten har bestämt vad vi ska lära ut men vi arbetar med hur vi ska lära ut kunskaperna på bästa sätt så att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen, säger Inger Norman, skolchef i Sandvikens kommun.

I Sandviken arbetar man fokuserat med språkutveckling då man identifierat att det är nyckeln för att kunna ta till sig all kunskap.

– Språket är grunden för alla ämnen. Om man inte har språket kan man inte ta till sig kunskap. Därför satsat vi hårt på stödinsatser och för att stimulera språkutveckling.

Tidig digitalisering
I Sandviken var man tidigt ute med digitalisering och har arbetat med det sedan 90-talet och idag har alla elever i kommunen en egen dator eller padda. För ett och ett halvt år sedan fick de sista skolorna datorer till sina elever.

– Datorer eller paddor finns nu tillgängliga till elever i alla Sandvikens skolor. Vi är långt framme, men vi är ändå bara i starten då vi har höga ambitioner gällande digitaliseringen. Det är ett fantastiskt politiskt ställningstagande i Sandviken som möjliggjort den digitala satsning som gjorts i våra skolor.

Inger Norman berättar vidare att det praktiskt tekniska är löst och att man nu fokuserar på hur tekniken ska användas på bästa sätt i undervisningen.

Nästa generations lärande
Alla lärare har liksom eleverna en egen dator. I Sandviken vill man ha personal som vidareutvecklar och hittar nya vägar framåt. För att personalen ska ha rätt förutsättningar för att kunna nyttja den digitala tekniken satsas nu på breddutbildningar via högskolan för att vidareutveckla undervisningen i klassrummen.

– Vi vill ha personal som är med och utvecklar vår verksamhet. Våra lärare provar sig fram och eleverna är delaktiga i utformningen. Vi vill skapa en miljö där man vågar testa nya vägar till lärande.

Rustar eleverna för framtiden
Lärarna arbetar mycket med att hjälpa eleverna att bli ”läs- och nätsmarta”. Att kunna söka information på nätet, vara källkritisk men också att förstå sitt eget ansvar på nätet är något man satsar på.

– Vi vill att eleverna ska få ett inre filter så att de kan filtrera ut riktig fakta från all annan information som finns tillgänglig.

I Sandviken skolor jobbar man med att eleverna ska ha tilltro till sig själva och ha en vilja att lära sig nya saker.

– Det krävs mycket av elever idag, det är högre kunskapskrav idag än det var förr i tiden. Eleverna måste tycka att skolan är rolig och förstå varför de behöver lära sig för att komma så långt som möjligt.

Olika framgångsfaktorer
En av faktorerna som bidragit till framgångarna inom Sandvikens skolor är att personalen tror på det de gör och att de kan göra skillnad. För att nå framgång behöver man också ha delaktiga vårdnadshavare. En del i samarbetet mellan skola och föräldrar är att föräldrarna behöver bidra till och stimulera sina barn att inse vikten av studier för att de ska ha valmöjligheter i framtiden.

– Vi har ett utvecklingsprogram från i år fram till 2020 där vi fokuserar på områden för att få ett förbättrat kunskapsresultat. Vår devis är att vi gör skillnad och att vi har en skola och förskola där vi gör varandra bättre, avslutar Inger Norman.

 
 
Presenteras av

Sandviken är en modern industristad med snart 39 000 invånare och har ett brett utbud av kultur- och fritidsmöjligheter. Här finns förskola, grundskola och gymnasieskola och eftersom kommunen växer sökes nu lärare av alla kategorier

Läs mer om hur Sandvikens Kommun arbetar med digitaliserad och individanpassad utbildning på:

www.sandviken.se

Inger Norman – Skolchef, Kunskapsförvaltningen

(Visited 23 times, 1 visits today)
Redaktionen