Spännande samarbete ger elever kunskaper om privatekonomiElever vid Aspero Idrottsgymnasium och Framtidsgymnasiet i Göteborg hör till de ungdomar som fått hjälp av Swedbank att lära sig mer om privatekonomi. Hittills har projektet Ung Ekonomi träffat nära 9000 ungdomar bara i Västsverige.

–Swedbanks föreläsning om Ung Ekonomi passar jättebra in i vår utbildning, där vi i samhällskunskap har ett projekt om privatekonomi och ett avsnitt som heter ”koll på cashen”. Det blir en annan röst för eleverna, ett annat sätt att förklara, en annan trovärdighet och ett avbrott i de vanliga skolrutinerna. Det säger Janne Mitterer, gymnasielärare i samhällskunskap vid Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg.

Skolan finns i den nya idrottsarenan i Kviberg, har 186 elever, varav 80 i de tre ettorna, som nu fått föreläsningar om Ung Ekonomi.

–Eleverna har varit väldigt nöjda. Flera av dem befinner sig på landslagsnivå och ser framför sig en ekonomi som kanske kommer att baseras på stora inkomster. Då är det viktigt att få kunskaper i privatekonomi, säger Janne Mitterer.

–Föreläsningarna har varit mycket positiva för oss, säger Jörgen Frohm, rektor vid Framtidsgymnasiet i Göteborg, som har fokus på att få ut sina elever i arbetslivet. Våra elever är sådana som varit obehöriga till gymnasiet, de är ofta nyanlända eller befinner sig på annat sätt i utanförskap. Vår pedagogik utgår från deras förmågor, vi jobbar med positiva bitar, försöker tillfredsställa alla behov och arbetar med stort mått av känslor, förståelse och kärlek för att nå resultat. Eleverna har varit väldigt positiva och vi vill gärna fördjupa det spännande samarbetet med Swedbank.

–Många av eleverna har svag skolkoppling och vi jobbar med arbetsminne, läsförståelse och studieteknik. Privatekonomi är en jätteviktig baskunskap att ha för dessa elever. Vad är ränta? Hur fungerar ett sparande? Hur gör man en budget? Vad ska jag använda mina pengar till? Inte minst är det viktigt att också få lära sig mer om försäkringsfrågor.

Swedbanks initiativ

Ung Ekonomi handlar om att bidra till att ungdomar får bättre koll på privatekonomi. Under de senaste två åren har banken träffat nära 9000 ungdomar mellan 15 och 24 år i grundskola och gymnasium bara i Västsverige. Föreläsningarna planeras i nära samråd med skolan. Samarbetet med Framtidsgymnasiet startade vid årsskiftet och hittills har banken föreläst vid två tillfällen på skolan, men det kommer att bli fler.

–Pengar är kanske inte det viktigaste i livet, men de betyder en hel del för våra framtida möjligheter, säger Bilal El-Ghariri, som är projektledare för Ung Ekonomi i Swedbank region väst.

Ung Ekonomi syftar till att underlätta för unga människor att förstå de val vi behöver göra runt vår privatekonomi, både nu och i framtiden. Och ytterst till social hållbarhet. Exempel på ämnesområden är sparande, att låna, att flytta hemifrån och att bli sambo.

–Inte minst är det viktigt för ungdomarna att första sig på räntor och förstå vilka konsekvenser det får att ta lån. Det handlar om att sprida kunskap om hur ens handlingar påverkar privatekonomin, inte att sälja in bankens tjänster.

Läs mer om initiativet Ung Ekonomi

En stöttande relation

–Vår tanke är inte att skolorna har brustit i sitt ansvar i läroplanen utan att vi kan vara en stöttande relation, en extra kraft som tar del i undervisningen. Vi får fantastisk feedback och efter varje föreläsning som jag genomfört har jag känt mig gladare än innan, känt att jag gör något väldigt viktigt, något som uppskattas av eleverna. Jag har upplevt att man lyssnat intensivt en hel timma utan paus. Det tycker jag är bästa betyget man kan få, säger Bilal El-Ghariri

 

FAKTA FRAMTIDSGYMNASIET

*Framtidsgymnasiet ingår i utbildningskoncernen Academedia.

*Är ett yrkesgymnasium med fokus på att få ut eleverna i arbetslivet.

*Finns på sex platser i Sverige.

*Teoretisk undervisning varvas med praktik i form av 15 veckor APL.

*I Göteborg har skolan 300 elever i fyra olika program.

Ung Ekonomi

Swedbank och sparbankerna erbjuder kostnadsfria föreläsningar till gymnasieskolor inom område privatekonomi. Föreläsningarna planeras i nära samråd med skolan. Kontakta ditt närmaste bankkontor för att få veta mer om Ung Ekonomi.

Läs mer på www.swedbank.se

Presenteras av:

(Visited 62 times, 1 visits today)
Redaktionen