Här skapas hjärtat i det nya Göteborg RegionCity är den stadsdel som ska förkroppsliga det nya Göteborgs möte med regionen. Nu går arbetet med RegionCity från vision till konkreta planer och medborgare och näringsliv har chansen att påverka hur morgondagens Göteborg ska formas.

Det Västsvenska paketet innebär infrastruktursatsningar av historiska proportioner i Göteborg och Västsverige. Satsningarna kommer både skapa bättre förbindelser och göra Göteborg till navet i en region med kraftig tillväxt och en blomstrande arbetsmarknad. Men satsningen handlar inte bara om järnvägstunnlar och broar. I hjärtat av Göteborg, i området runt centralstationen, planeras också RegionCity. Den stadsdel som kommer utgöra själva kärnan för detta nya Göteborg.

– Den här platsen är ofantligt mycket mer än en bara en tågstation. Det är en länkande stadsdel mellan det gamla och det nya Göteborg. Tittar man ur ett arbetsmarknadsperspektiv så är det också en ideal plats för möten. Du kan bo i hela Västsverige och ändå pendla in hit när järnvägen blir bättre, förklarar Urban Hammarlund, Regionchef för Jernhusen i Göteborg som äger stationsområdet.

Enligt Urban Hammarlund ska RegionCity bli den naturliga mötesplatsen när regionen länkas samman och inflödet av människor växer. Under 15-20 år kommer en helt ny stadsdel växa fram runt stationen, där människor både kommer kunna arbeta och bo. Det första tornet förväntas stå klar vid årskiftet 2019/2020 för att sedan fortsätta med kontinuerliga inflyttningar vartannat år.

Läs mer: Det händer nu med RegionCity.

Litet Manhattan eller lilla London på riktigt? 

Att skapa hjärtat i det nya Göteborg handlar dock inte bara om att bygga nya hus. Det handlar lika mycket om att bygga hus på ett nytt sätt, som motsvarar de krav som omvärlden ställer på en modern stad. Enligt Urban Hammarlund vill man därför förtäta området runt centralstation och bygga på höjden. Genom att skapa boenden och arbeten nära kommunikationerna med regionen ska man skapa fler arbeten och underlätta tillväxt.

– Vi konstaterade att om vi fortsätter att bygga som vi alltid har gjort, med femvåningshus, skapar det här projektet totalt ungefär 5 000 arbetstillfällen. Skulle man bygga ett litet Manhattan, och riktigt där är vi inte, då skulle det bli 30 000 arbetstillfällen. För varje 100 arbetstillfälle som man skapar här inne i kärnan så ger de också en spridningseffekt på upp emot 70-80 jobb ute i regionen, säger Urban Hammarlund.

Bjuder in näringslivet

Urban Hammarlund ser RegionCity som själva förkroppsligandet av de stora satsningarna som görs för att modernisera regionen. Arbetet har därför karakteriserats av dialog med grannar, resenärer och staden för att ta tillvara på invånarnas och resenärernas behov i det nya Göteborg.

Nu närmar sig arbete också den fas där RegionCity går från vision till konkreta planer.

Möjligheterna har därför aldrig varit större för att påverka hur morgondagens Göteborg ska se ut. Intressanta publika stråk och platser är en grundpelare och en annan är att utveckla genuina möten med näringslivet. Ett viktigt steg i det arbetet är enligt Urban Hammarlund att bjuda in näringslivet för att skapa en mötesplats som är attraktiv för dem.

– Ibland har inte näringslivet tid att vara med och prata om visioner eftersom de måste fokusera på att vara ute och leverera i den globala konkurrensen. Men nu har vi kommit så lång att ett samtal kring de här platserna kommer påverka något konkret som sedan kommer förverkligas. Där är vi nu.

Läs mer: Så  kan du delta i RegionCitys utveckling.

Jernhusen2

Presenteras av

logo_regioncity

RegionCity är en ny stadsdel som kommer växa fram i området runt Göteborgs centralstation. 

Jernhusens vision för RegionCity är nära kopplad till Göteborgs stads Älvstadsvision. Stadsdelen kommer koppla ihop det gamla och det nya Göteborg och fungera som en naturlig mötesplats och knutpunkt, när regionen knyts ihop tätare genom de stora infrastrukturprojekten i Västsverige

Byggandet av RegionCity beräknas pågå under en 15-20 års period men det första tornet kommer invigas vid årskiftet 2019/2020. Arbetssättet i RegionCity drivs av möten och öppenhet.

All information finns tillgänglig på www.regioncity.se

 

(Visited 7 times, 1 visits today)
Redaktionen