Tvålärarmodell lyfter skolresultaten

Tvålärarmodell och utvecklingslärare. Det är två saker som har gjort att eleverna i Södertälje kommun har förbättrat sina resultat de senaste åren.